Foreta Elkontroll med Nemko-sertifisert kontrollør

Fjellheim Elektro AS utfører Elkontroll på alle typer boliger og fritidsboliger. Vi har Nemko-sertifisert installatør etter NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll bolig. Her blir det sjekket om det elektriske anlegget i boligen er sikkert å bruke, samt at det er utført etter gjeldene elektroregelverk, dvs. lov og forskrift med eventuelle underliggende normer.

Mange forsikringsselskaper gir premierabatt på forsikringen når det elektriske anlegget er kontrollert og funnet i orden av en sertifisert kontrollør. Fjellheim Elektro er FG-godkjent for utførelse av brannforebyggende Elkontroll bolig i henhold til NEK 405-2.