Smarthus

Smarthus er et samlebegrep for hus som er mer eller mindre automatiserte. I praksis betyr det at alle husets funksjoner er knyttet opp mot et styringssystem som regulerer alt fra varme og ventilasjon, til lys og sikkerhetssystemer.

Du styrer smarthus-systemene enkelt med brytere på veggen, via en app på mobilen eller fra pcen. De aller fleste gjenstandene kan kobles til. Eksempler er garasjeporter, inngangsdører, lyset, kjøkkenutstyr, overvåkingssystemer med kamera og sensorer, solavskjerming, internett og TV, lydanlegg, varmekabler og vannbårne varmeanlegg.

Med et smarthjem øker komforten, tryggheten og sikkerhetsnivået på boligen øker.

Kan alle få smarthus?

Teknologien kan tilpasses de aller fleste hus og vi i Fjellheim Elektro AS er selvfølgelig behjelpelige med å installere i både nye og gamle boliger. Tilstanden på boligen har selvfølgelig innvirkning på hvor enkelt den kan gjøre om til en helteknologisk løsning.

Energibesparende

Lys-, varme- og ventilasjonsanlegg jobber sammen for å spare strøm når du ikke bruker boligen, og opprettholde komforten når du er hjemme. Alle lys kan dimmes og sensorer kan sørge for at lyskilder både inne og ute kun står på ved behov. Er du bevisst på energiforbruket, sløser du mindre. Smarthuset kan gi deg god oversikt over forbruket i din bolig, helt ned til enkelte kontakter hvis du ønsker det.